Posted on

עריסל וערסלים באורוות האמנים פרדס חנה

Share Button

שמי שירלי נאווי

כבר 21 שנים שאני מתמחה בעיצוב  ערסלים. וכמו כן עוסקת במוזיקה  ואומנות.

שמחה להזמין אתכם להגיע ולבקר  בחנות הדגל שלנו באורוות האומנים פרדס חנה .

בחנות המהממת שלי אני משלבת בין עולמות היצירה שלי   תופים וערסלים.

החנות פתוחה בימי רביעי חמישי ושישי

ליד החנות באורוות האומנים יש פינת עירסול  עם עריסל וערסלים  לרווחת הציבור כל השבוע.

מתחם אורוות האומנים פרדס חנה  הוא אחד מהמקומות הכי מיוחדים  ויפים בארץ  בלב הסוהו של פרדס חנה .

אנחנו קבוצה של 22 אומנים  שלקחו אורווה ישנה והפכו אותה לחלום  ..

 

אתם מוזמנים ליצור קשר

0522812048

 

 

Posted on

עריסל ככלי טיפולי

Share Button

הערסל ככלי עזר התפתחותי וככלי טיפולי

לערסול , לנדנוד ולמגע חשיבות רבה לתהליך הגדילה וההתפתחות ,הן ברמה הרגשית והן ברמה הסנסו-מוטורית.

העריסל הנו אביזר התפתחותי המאפשר וויסות חושי ועיבוד תחושתי.

 

חשיבות תנוחת הערסול:
תינוקות שוהים ברחם בתנוחה עוברית, מעורסלים.
העריסל מאפשר להמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם, להרפות את השרירים ולהיות רגועים גם מבחינה פיזיולוגית.
תנוחת עירסול שומרת על תנועתיות עמוד השדרה ומשפרת מיומנויות מוטוריות עתידיות.
הערסול מרגיע ומקל על הירדמות.

מתן משמעות קוגניטיבית ורגשית לגירויי:
חווית הערסול היא מעין חזרה למחוזות הראשוניים- חיבוק האם ותנועת הנדנוד,  מקנות שלווה ויציבות, רוגע וביטחון.
כמו בעיקרון הרצף,ההמשכיות הטבעית של חווית העירסול תורמת לפיתוח אינטליגנציה רגשית.

הערסל ככלי עבודה על אינטגרציה סנסורית:
מערכת פרופריוצפטיבית: תחושה עמוקה,עצמות,גידים,מודעות תת הכרתית למנ"ח הגוף.
מערכת וסטיבולרית: מבנים באוזן הפנימית המבחינים בין תחושות התנועה,
נוסד בשנת 1988 ע”י שירלי נאוי המתמחה בעיצוב
ערסלי תינוקות וערסלי ישיבה
מתוך אהבה ובכוונת הלב.

רח’ הראשונים 17, ת.ד142, מטולהטל: 052-2812048www.arisal.co.ilwww.arsalim.co.ilarisal@netvision.net.il
תפקידםחשוב בשמירה על שיווי משקל, יציבה והתמצאות במרחב.
מערכת טקטילית: תחושה שטחית מישושי ת.

פיתוח מערכת שווי משקל – תנועה מרחבית:

מערכת שווי המשקל היא אחת המערכות החשובות והיסודיות של
התינוק. שווי משקל מתחיל להתפתח מגיל 0.
כל תנועה שתינוק חווה מהלידה, כשהראש נע במרחב, מגרה את איבר
שווי המשקל באוזן ומשפר את תפקודו. למעשה כל כיוון של תנועה
נותן גירוי שונה למערכות הסנסו-מוטוריות. התנועה שתינוק מקבל דרך
שהיה בערסל תוכל לסייע לו בהתמצאות במרחב בהמשך חייו.

שיטות טיפול התומכות בעירסול:

גישת אינטגרציה חושית, דיאטה סנסורית, גישה נוירו-התפתחותית

תפקודית, שיטת אלבויים, צעד ראשון, שיטת וורדי וגישות טיפול נוספות.
שי זילברבוש מנהל“צעד ראשון”ליווי התפתחותימדגיש שתנוחתהערסול היא הכרחית וקריטית להתפתחות תקינה של התינוק.

מה הערסול עושה בעצם?

“הערסול מאפשר לנו להעניק לתינוק כניסה הדרגתית ובטוחה לעולם.
תחושת הביטחון הזו חשובה לאורך התפתחות התינוק. בתנוחת העירסול
התינוק נמצא בהרפיה מוחלטת,כל השרירים שלו רפויים.בכל תנוחה
אחרת התינוק צריך להתאמץ כדי לייצב את עצמו ולהפעיל שרירים רבים.
בתנוחה המערסלת הוא מרפה לחלוטין את עצמו,נמצא בתחושה של
ציפה, בדיוק כמו שצפים באמבטיית מלח או בשכיבה בערסל”. תינוקות
שמרפים את האחיזה בדרך כלל נרדמים. בנוסף הערסול תמיד מלווה
בחוויה חושי ת,כמו תנועה וקול של ההור ה.

רועשת ושכיבה פרוסה על הגב. חשיפה לגירוייםאלה מעוררתלערסליש אתכל כיווני התנועה המרחביים, הקפיץמוסיף מימד תנועה
אתרפלקס הבהלה, דבר המפר את השקט והנינוחות של התינוק. כלפי מעלה ומטה. סביבל- מאפשר סיבוב מלא 360 מעלות.

משוב על ערסל הישיבה:

רינתאמא של חננאל בן 10אוטיסט:“חננאל ניסה כבר המון ערסלים,
וערסל הישיבה הזה הוא פשוט הצלה לילד וזה בלשון המעטה”, היתרון
של הערסל הזה טמון בכמה גורמים:
א. הערסל פתוח ולא מגביל תנועה.

ב.הערסל תלוי מנקודה אחת ולכן הוא מאפשר תנועה לכל הכיוונים.
מאחר ולחננאליש חסךחושי ו וסטיבולרי התנועה נחוצה ל ו.תרגילים
לדוגמא: אפשר לשים בלון במיקומים שונים.
ג.בערסל הישיבה, הגוף מוכל ומוחזק באופן שמאפשר לו גם תנועות
קיצוניות, דבר המסייע בבעית הפחד מגובה או בעיית שיווי משקל.

ד.הילדזקוקלקשרעין)ליווישלהעיןכדילעשותתנוע ה(,בערסל,
מתאפשרתהתנועתיותוהואלומדלשלוטולהתנדנדבאופןטבעי.
ה.הערסלמאפשרישיבהבטוחה.הילדלומדלעצוראתעצמו לפנישהואנתקלבקורה.ואףגורםלערסללהסתובב.
ו.חסךחושיאצלהילדיוצררעבגדולשמוביללכעס,בערסלהיחודיהזההילדמוכל.האפשרויותבערסלמגוונותומכיווןשהרגלים
מופרדות)התמצאותבכלהחושי ם(,מתפתחתיכולתהשליטהעל
הגוף ומשתפרת. קצב ההתקדמות מהיר מאוד.
עריסלמלידה ועד 3שנים.
מרחבלרגיעה,שינהומשחקטליצמיר,מאבחנתומלוותהתפתחותתינוקות:תינוקותקטניםזקוקיםלתנאיםשהכירומרחםעלמנתלהמשיךולהרגישנינוחיםובטוחים.מרגעלידתו,נחשףהתינוקלאורחזק,סביבהאםהתינוקמרבהלהיבהל,לאיוכללהיותפנוילהתנסויותולמידה.
העריסלחושףאתהתינוקלתנועהמונוטוניתומרגיעה,מפחיתאתהופעתרפלקסמורו)בהלה(,בכךשנמצאבכיסעוטףומגן.רעש
ומהומהיכוליםלהיותסביב,והתינוקימשיךלישוןטוב.בגילבוגריותר
התנועהלאמידמרדימה,ומלמדתאתהתינוקאיכויותשלשקטושלווה
שיוכלו ללוות אותו כל חייו.
משוב על העריסל:
מגי וול:“כמפקחתברשתמעונותאמונהבמחוזצפוןהמתמחהבשיטתאלבאוםאנירואהיתרוןגדולבעריסל,בשלהיותותומךבמערכתלשיווי
משקל,במערכתהוסטבולית,בקוהאמצע,וכמובןתחושתהעוברות
המתקבלתמהנדנודבאויר)שלאכמובנדנדהרגילה(.בכלהפעוטוניםשבמחוזצפוןישעריסל.הואמסייעלמטפלותבהתמודדותהיומיומית.מסייעבקליטתילדיםבמהלךהשנהובעיקרעםילדיםשצריכיםיותרתשומתלב”.
מוצרים משלימים:
קפיץ- כלכיווןשלתנועהמעניקגירוישונהלמערכתהסנסומוטורית.
מזרון כן או לא?
ילד צריך לחוות במהלך היממה סוגי מנח גוף שונים. אם העריסל אינו משמש לשנת לילה, אנו לא ממליצים להניח מזרן מכיוון שישחשיבות לתגובתיות הבד לתנועות הילד. חשוב לזכור כי התינוק יוצא מרחם אימו כשהוא במנח גוף עגול ומכורבל, והשהייה בעריסלהעוטף, מאפשר לו לפתוח את גופו בצורה הדרגתית ולא בבת אחת כמו על משטח ישר וקשיח. תנוחת הערסול תורמת לרגיעה של
התינוק ומצביעה על יכולת של שרירי הגב להשתחרר ולהתארך.
מפרט טכני תכונות בטיחות
מסגרת העץ)70 x100(
שומרת על איזון הערסל, ומאפשרת לתינוקמרחב תנועהפתוח ובטוח שאינו
מגביל את תנועותיו, כשבו זמנית הוא חווה עירסול
ב פיתוחהעריסלהקפדתישהמשקליתחלקשווהבכלחלקיוולכןאיןחשששהערסליתהפך
בד טבעי וחזק
מתאים את עצמו לגוף התינוק ותנועותיו. בד העריסל מעובד ללא כימיקלים
ומתאים גם לתינוקות עם עודף / חוסר וויסות חושי
העריסל עשוי מבד אוהלים טבעי וחזק ובו תפרים
כפולים
תליה מנקודה אחת
מאפשרת תנועה לכל כיווני התנועה המרחביים )צדדים/רגל ראש/שמיניות(,
כשלמעשה כל כיוון נותן גירויי שונה למערכת הסנסו-מוטורית
הערסל נתלה על דיבל ג’מבו 8\3
בטיחותי, המסוגל לשאת קרוב לטון
תליית העריסל
את העריסל ניתן לתלות על רוב סוגי התקרות: בטון / רביץ / צלעות גבס/
פרגולות, פתרונות תליה נוספים: זרוע מהקיר, סטנדים מתאמי תקרות ואופציות
נוספות
העריסל הבסיסי כולל ערכת תליה בטיחותית
ופשוטה להרכבה
חבלי סנפלינג על החבלים ניתן לתלות אביזרים ומגרי חושים שונים חבל 6מ”מעםכחנשיאהשללמעלהמ250-ק”גשנימנגנונינעילה
)קשר+מנעולעץ(כולל
מנגנון לויסות גובהמגיל 4חודשים בערך, יש להנמיך את העריסל עד לכמעט גובה הרצפה. סביב
גיל שנה הילדים לומדים להיכנס ולצאת בכוחות עצמם מהעריסל, הדבר
לכשעצמו מפתח יכולת תכנון תנועה, קורדינציה, שיווי משקל ומעניק גירויים
החיוניים להתפתחות מוטורית
המנגנון הוא פשוט לתפעול, והוא כולל חבל
המלופף אל תוך מנעול עשוי עץ. יש לשנות
את גובה הקשירה וכך להנמיך או להגביה את
העריסל
כביסה כביסה בהרתחה וייבוש – תהליך פירוק והרכבת העריסל הינו קל, פשוט ומהיר. לעריסל מצורף דף הוראות וכן סרטוני הדרכה באתר
ערסל ישיבה
מינקות ועד שיבה
מרחבמכיל,מרגיעומאתגרמעברלהיותוערסללמנוחהוכייףהערסלמשמלפעילותשיקומיתלפעוטותומבוגריםבעליצרכ
מיוחדים ולא פחות חשוב גם לאנשים
המטפלים בהם.
השקענומחשבהרבהבפיתוחערסלהישיבה,
מה מייחד את ערסל הישיבה שלנו ככלי טיפולי?
הנדסת גוף ופעילות שיקומיתעיצובאורתופדיהמאפשרתמיכהמלאהבעמודהשדרה,ישמקוםלידייםוהדום לרגליםהעיצובהמיוחדהמערסלומכיל,מתאיםאתעצמולאדםומאפשרהרפיה
מלאה פיזית ונפשית
תנועתיות ייחודית – מאחר וההדום נתלה בנקודה נפרדת, עמוד השדרה
והגפיים מקבלים תמיכה מלאה ומנח הגוף טיפה מעוגל אזי מתקבל
מרחב המאפשר תנועתיות באופן פסיבי ודינאמי.
#תנועתיות ייחודית זו מאפשרת לעבוד על כל איבר בנפרד.
#עבודה בתנועות קלות ועיגוליות על איזור גב תחתון.
#תנועה רכה במרחב מפתחת ומשקמת.
שלוחותעצביםיוצאיםמביןהחוליותלאורךעמודהשדרהומקיפותאתהגוף.
בערסול,כשהגבהתחתוןמתעגל,המרווחביןהחוליותגדלואיןלחץעלהשלוחותהעצביות-מהשמאפשרפעילותעצביתטובהוכןהפחתתכאביםניתןלקייםבערסלתרגיליפיזיוטרפיהשונים,עיסוייםוליישםשיטות
טיפול שונות
חומריםאיכותיים
ובטיחותייםהעמידים
לאורך שניםמידות:70/100, כוחנשיאה:150ק”ג,בדקורדורה,משענותידיים,הדוםלרגליים,כריתלראש,חבליניילון,מוטותעץבוק#הבדעמידלשמש ולמים #ניתן לנגב ולכבס
הערסלים שלנו נמצאים בשימוש
בעשרות גנים ותינוקיות, בבתי חולים, מרכזי ליווי התפתחותי ומרכזי שיקום.

ערסל ככלי טיפולי

Posted on

גלריית ערסל

Share Button
Posted on

גלריית עריסל

Share Button

לגלריית עריסל לחצו כאן

לגלריית ערסל לחצו כאן

Posted on

תלוי ערסלים במגזין המושבות

Share Button

לחבר קרוב נולדה בת. אחרי שני בנים. שמחה גדולה ו…. נכון, רציתי לקנות מתנה. הזדמן לי להיות על יד חנות
דברי הילדים ששמה מורכב משלוש מילים. התקשרתי אל אותו חבר, במזל, הוא ענה לי, שכן עיסוקו, מקשה עליו להיות זמין. שחתי לו על מיקומי וגם על כוונותיי. ’רק לא זה’, הוא נאנח. לא עוד צעצועי פלסטיק… עדיף כלום.

ואני, רומניה מבית טוב, כלום – לא עובר מבחינתי. נדרשתי לחשיבה. התחלתי לעלעל ברחבי האינטרנט. עיני צדה, ערסל קטן, ’עריסל’ ממותג ילדי טבע, שמתאים לגילאים צעירים (עד 3), עיצוב מקסים, הכול מרגיש טבעי, כותנתי, התחשק לי לחזור לעוברות הזנוחה של עצמי, כדי להשתחל לערסלון הקסום. יצרתי קשר עם ההוגה של האביזר הנחשק.

מתברר שכל ערסל נתפר בעבודת יד, במטולה, בסטודיו של שירלי נאוי, אמנית רב תחומית, שהתמחתה בערסלי תינוקות וערסלי ישיבה. המגע עם הבד, יחד עם הנדנוד, מדמה לתינוק תחושה של רחם, מסייע בויסות חושי, אינטליגנציה רגשית, יכולות מוטוריות. כמו כן, התנועה המרחבית מסייעת לפיתוח המערכת הסנסומוטורית. עבור ילדים עם צרכים מיוחדים, הוא מהווה כלי טיפולי של ממש. כמובן שהזמנתי אחד עבור ביתו של החבר.

התחלתי לבחון את עניין הנדנוד באשר הוא. התייעצתי עם המורה שלי לפרחי באך, שמלמדת גם קינסיולוגיה – אורית מקלר. והיא סיפרה לי כך: המוח האנושי, מחולק לחלקים שונים שחולשים על תפקודים ופונקציות שונות. על מנת ללמד את המוח לעבוד בשיתוף פעולה, ולאפשר איזון, צריך לטפח את הקואורדינציה בין החלקים השונים.

איזון בין החלקים השונים מקנה: נטרול של מתח (סטרס), שיפור יכולת חשיבה, תכנון וארגון טובים יותר, הבחנה בין עיקר וטפל, יצירת סדרי עדיפות, קשב, זיכרון וגמישות במצבים משתנים (הנה אני למעלה, הנה אני למטה…). נדנוד, הינה דרך מושלמת להפעיל, לתקשר ולאזן בין החלקים השונים של המוח. במחיר נמוך: פסיכולוג, מורה פרטי, מאמן ותרופה לזיכרון.

ואני לא הבנתי את המשיכה המשונה שהייתה לי תמיד לערסלים ונדנדות. זה פשוט מרגיע, מערסל ונותן עצירה יזומה, מטירוף החיים, מחבר אותנו לילדים שהיינו.

ואם מדברים על ילדים, אני רוצה לשתף אתכם בחלום קטן ומציק שהיה לי. מאחר ואני לא הולכת לבריכות ציבוריות (בגד ים, אתם יודעים…) ובבית, מה לעשות, אין לי בריכה, אז אני נמנעת מאחת מהאהבות הגדולות שלי: שכשוך במים.

לפני שנה, כשסיירתי עם בני בחנות צעצועים והכנסתי לעגלה שלנו בריכה משפחתית קטנה. המבט שהוא תקע בי, הינו משהו שאקח אתי לכל אותם הרגעים שלפני המוות. בבושה, החזרתי למקום את בריכת החלומות שלי. גם נבוכותי על עצם הרעיון.

חלפה שנה והנה, יצא לי להסתובב לבדי. בריכה ססגונית, בצבעי דגל הגאווה, תפסה את עיני. הצצתי על סביבותיי, איש לא הכיר אותי. הכנסתי בזריזות את הבריכה לסלסלה שלי והיתממתי, כאילו אני אמא מרוטה לקטנטנים, שחפצה בכמה דקות שקט בשעות אחר הצהרים החמות.

אבל: החלק הקשה היה עוד לפני: לתקשר את הטירוף הזה לבני משפחתי, שגם כך לא כל כך סגורים על שפיותי שהופכת דקיקה ככל שעוברות השנים… בלי למצמץ, העליתי אותה למרפסת, חוט שנקשר לצינור, העלה אותו למעלה.

להפתעתי, בני, כן, אותו אחד שמסמר אותי במבטיו, ניפח את הגיגית החדשה שנראתה די מבטיחה. מלאנו אותה במים, אצתי רצתי ללבוש את בגד הים שלי וצללתי לתוכה. תאמינו לי – תענוג צרוף. בלי להשתכשך עם כל בני ישראל לדורותיהם. באותו היום נחתי את מנוחת הצהרים הראשונה שלי מזה זמן רב.

נדנוד ומים. מי שימציא משהו שמשלב את שתי המהויות האלה – יהיה מיליונר!

[לפרטים על העריסל: שירלי נאוי מס’ טלפון: 052-2812048. www.arsalim.co.il ]

Posted on

עריסל ככלי טיפולי

Share Button

לעירסול, לנדנוד ולמגע חשיבות רבה לתהליך הגדילה וההתפתחות בן ברמה הרגשית והן ברמה הסנסו-מוטורית.

העירסל הנו אביזר התפתחותי המאפשר וויסות חושי ועיבוד תחושתי. תינוקות שוהים ברחם בתנוחה עוברית, מעורסלים.

העירסל מאפשר להמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם, להרפות את השרירים ולהמשיך ולהיות מעורסלים גם מחוץ לרחם להרפות את השרירים ולהיות רגועים מבחינה פיזיולוגית.

תנוחת עירסול שומרת על תנועתיות עמוד השדרה ומשפרת מיומנויות מוטוריות עתידיות. הערסול מרגיע ומקל על הירדמות.

להמשך קריאת המאמר "העריסל ככלי עזר התפתחותי וככלי טיפולי" לחצו כאן!

Posted on

סניף חדש בפרדס חנה

Share Button
סניף ילדי טבע & תלוי ערסלים בפרדס חנה נמצא במתחם אורוות האמנים פרדס חנה

 

ילדי טבע & תלוי ערסלים

בית היצירה של שירלי נאווי

סניפים:

עריסל וערסלים  אורוות האמנים פרדס חנה
סמטת האומניות מטולה
ירידים: חוצות היוצר, ירושלים

את סניף פרדס חנה "ילדי טבע " בחרנו לפתוח סמוך למרכז ארבע אמהות שבמתחם, על מנת לאפשר לקהל לקוחותינו מגוון רחב של מוצרים העונים לצרכים של ילדים בשנים הראשונות לחייהם ומענה כולל לכל המשפחה.

חדש!!! הוספנו אגף נוסף בחנות: כלי הקשה מתוך רצון לפתח את היצירה וההבעה דרך צליל וקצב. תוך שימת דגש על זמן איכות של האדם עם עצמו ועם המשפחה.

במהלך הקיץ יפתחו סדנאות תיפוף שיתאימו גם לנשים בהיריון, סדנאות קצב ושירה אינטואיטיבית לילדים ולמבוגרים.
מוזמנים לעקוב אחר הפעילות והמועדים בדף הפייסבוק שלנו.

לביקור באתר האינטרנט של תלוי ערסלים לחצו >>